Kwaliteitsdienst

Er worden harde eisen gesteld aan verpakkingen. Zowel gelet op functionaliteit en kwaliteit als op het gebied van productbescherming en duurzaamheid. Van der Windt beschikt over een eigen kwaliteitsdienst. Onze medewerkers kennen alle (wettelijke) regels en richtlijnen, waaraan een verpakking moet voldoen.

Materiaalkennis

Kwaliteit staat of valt met kennis van materialen. Zo zijn niet alle materialen geschikt voor het contact met voedsel. Daarom hechten wij veel waarde aan transparantie over de herkomst en samenstelling van onze producten. Eén van de risico’s is migratie. De term migratie heeft betrekking op de mate waarin de verpakking schadelijke stoffen afgeeft, die in de levensmiddelen terecht kunnen komen. Via migratietesten worden de aanwezige stoffen geïdentificeerd en de mate waarin de stoffen vrijkomen.

Product- en procescertificering

Wij verkopen onze klanten een duidelijk verhaal. Al onze producten worden geleverd, voorzien van de benodigde (voedselveiligheid)certificaten, coderingen en veiligheidsbladen. Zo ben je niet alleen verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige verpakking. Met Van der Windt verloopt iedere (interne) certificeringsprocedure zonder problemen. Klanten zijn met Van der Windt verzekerd van een betrouwbare leverancier en kwalitatief hoogwaardige producten.