MVO

Van een marktleider wordt een bijzondere verantwoordelijkheid gevraagd ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Marktleiders hebben een voorbeeldfunctie en die taak nemen wij bij Van der Windt zeer serieus. Wij willen andere bedrijven inspireren met een vooruitstrevend en helder MVO-beleid. Maatschappelijke vraagstukken dagen ons uit, om kritisch naar onze eigen business te kijken. Dit doen wij aan de hand van ISO 26000. Hoe dragen wij bij aan People, Planet en Profit? Wij vertellen je een eerlijk en helder verhaal.

People: mensen maken ons bedrijf

Medewerkers, leveranciers, klanten… Mensen maken ons bedrijf. Daar staat wat tegenover. Medewerkers krijgen bij ons waar ze recht op hebben. Niet alleen met het oog op een eerlijke beloning en inkomen, maar ook op het gebied van respect en (sociale) voorzieningen. Bijzonder alert zijn wij ten opzichte van arbeidsomstandigheden bij onze toeleveranciers. Daarom zijn wij aangesloten bij BSCI, een internationale gedragscode, gericht op het verbeteren van arbeids- en milieuomstandigheden in de toeleveringsketen. Daarnaast steunen wij diverse goede doelen, waaronder het Ronald McDonald Huis Sophia te Rotterdam, en diverse lokale (sport)verenigingen.

Planet: milieu-impact minimaliseren

Wij ondernemen verschillende activiteiten om onze impact op de omgeving te minimaliseren. Wij voldoen aan de norm ISO 14001 voor het efficiënt beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties. MVO daagt ons ook uit om kritisch naar onze producten te kijken. Verpakkingen worden met een kritische blik bekeken vanuit milieuoogpunt. In hoeverre zijn milieuclaims terecht? Wij zien het als onze taak, om hierover duidelijke informatie te geven.

Daarom hebben wij geïnvesteerd in een eigen onderzoekscentrum, The LCA Centre. Hier bepalen wij de milieu-impact van onze verpakkingen en disposables volgens de LCA-methode (ondersteund door Stichting Natuur & Milieu). Dit inzicht helpt ons om op zoek te gaan naar alternatieve producten met een lagere milieu-impact. Zo is bijvoorbeeld de verpakkingslijn Bright® ontstaan. Bright® is aantoonbaar minder milieubelastend. Andere voorbeelden van producten die bijdragen aan het verbeteren van de milieuprestaties van ons én van onze klanten zijn de Green Key-artikelen. Verpakkingen en disposables met het Green Key-logo beschikken over een door Green Key goedgekeurd keurmerk of duurzaamheidsverhaal, zoals het kiemplantlogo of het FSC-certificaat.

Profit: gezonde winst

Het behalen van een gezonde winst is noodzakelijk voor de continuïteit van onze onderneming en levert een solide basis voor ons MVO-beleid. Andersom draagt duurzaamheid bij aan onze winstdoelstellingen. Alles draait om de juiste balans tussen financiën en de belangen van mens en milieu.
Het nastreven van ‘goed werkgeverschap’, stimuleert de betrokkenheid van onze medewerkers. De keuze voor gerespecteerde leveranciers geeft garantie voor een goede kwaliteit van onze producten. Het aanbieden van duurzame verpakkingsoplossingen, bijvoorbeeld door een betere bescherming tegen bederf of door het realiseren van materiaalreductie, kan voor de klant en voor ons, ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief aantrekkelijk zijn. Energiebesparing en het zuinig omgaan met grondstoffen resulteren in directe kostenbesparingen.